Zoomträff om Sex- och Porrmissbruk!

Vi har under våren ett antal gratis föreläsningar.Nu har vi på fredag ett om beroende och mer specifikt om sex- och porrberoende. Vi ser fram mot ett fritt samtal, men frågeställningar som vi kommer beröra är följande: – Hur kan ett beroende uppstå?– Vad är orsakerna till att vi blir beroende?– Vad blir konsekvenserna?– Hur […]

Parhelg 21-23 april

Har ni problem i er relation? Finns det misstänksamhet, tillitsbrist eller oro för din partner eller har ni helt enkelt svårt att kommunicera? Vi erbjuder ett tillfälle att gå på djupet i er relation! Ni får möjlighet att med hjälp av våra addiologiska metoder och ett holistiskt synsätt, arbeta med er relation på ett nytt sätt.  Den 21-23 april på Birkagården i Stockholm möts vi för att […]

Parhelgen

Den 28-30 oktober genomförde vi på Samverkangruppen en parhelg. Dvs en helg för par som vill utveckla sin relation och jobba med tex misstänksamhet, tillitsbrist, beroende/medberoende, oro för sin partner eller helt enkelt lösa kommunikationsproblem. Vi hade fyra par på plats och det resulterade i fantastiska processer, sårbarhet, utveckling och stora steg åt rätt håll. […]

Processgrupp

Processgruppen är till för dig som har behov av att komma vidare i ditt liv. Du kanske upplever att du ”sitter fast” och inte kommer vidare i relationer. Eller så har du rädslor eller någon annan känsla som hindrar dig från att leva ditt liv som du vill. Du kanske upprepar beteenden som du egentligen […]

Vecka med Terapi-Process-Vuxet Barn problematik

Stöter du på hinder i livet? Är du påverkad av trauman eller upplevelser du inte kan komma igenom själv? Har du känslan av att du står still i din utveckling ibland? Fjärde ”Vuxna-barn”-veckan för 2022 är nu inplanerad! Forskning visar att personer som vuxit upp i dysfunktionella miljöer kan utveckla olika personlighets- och beteendeproblem långt […]

Gestaltutbildningen start 28 sep i ny påbyggd version.

Vi är glad att återigen kunna erbjuda en fantastisk Gestalt-Dröm-Traumabearbetningsutbildning. Denna uppgraderade version pågår under 2 år med 8 workshops samt 8 övningsdagar. Detta upplägg ger deltagarna möjlighet att arbeta parallellt, samt att hinna med att öva/praktisera och processa sina egna upplevelser. Innehåll i korthet:Teori: Gestaltterapins historia och filosofi, etik & moral, hälsa & balans.Grupputveckling: […]

Porr och sexmissbruks-vecka

Ge dig själv möjligheten att leva ditt allra bästa liv! Hur påverkar Beroendet dig och din omgivning? När tvångsmässiga sexuella beteenden och tankar påverkar ditt eller en anhörigs liv negativt finns det anledning att söka hjälp.Att vara sexmissbrukare är som att ha vilket beroende som helst. Drogen i detta fall är överdrivna och tvångsmässiga sexuella […]