Behandlingsassistent med addiktologisk inriktning på Folkhögskola

Vi erbjuder en unik utbildning för dig som:

– vill arbeta med beroendeproblematik, med att guida människor i tillfriskande, eller som redan arbetar inom området men behöver en formell utbildning och vill fördjupa din kunskap

– vill fördjupa din förståelse för grupprocesser samt att utveckla självmedvetenhet

– arbetar inom socialt arbete idag och vill/behöver vidareutbilda dig.

– själv lever i tillfrisknande från beroende och önskar använda din egen erfarenhet att hjälpa andra.

Addiktologisk inriktning innebär att du får unika verktyg och ett holistiskt perspektiv i din verktygslåda att arbeta med beroendesjukdomen. En av grunderna i addiktologin är 12-stegsfilosofin. Addiktologiutbildningen startade 1990 och har fram tills nu drivits som en fristående utbildning i privat regi.

Utbildningen leder till arbete som behandlingsassistent inom beroendevården. Det finns ett stort behov av utbildad personal både inom kommun och statlig institution samt inom den privata vårdsektorn.

En unik aspekt av denna utbildning är att den är processinriktad, det betyder att du kommer att jobba med dina egna känslor och hur du förhåller dig till din omvärld på olika sätt. Gruppen är ett fantastiskt redskap i denna process!

Kursinnehåll:
Grupputveckling
Sjukdomsbegreppen
12-stegsprogrammet / 12-stegsfilosofin
Familj och Medberoende
Vuxet-barn problematik
Gestaltterapi
Återfallsprevention
Droglära
KBT
MI (Motiverande samtal)
Etik, juridik – lagar och förordningar
Dokumentation /Journalföring
Diagnostisering
Hälsa / Mål i tillfrisknandet

Inriktning: Behandlingsassistent inom beroendebehandling
Huvudområde: Socialt arbete
Antal deltagare: 15st
Studietid: 7 september 2020 – 17 juni 2021
Plats: Birkagården Folkhögskola
Inträdeskrav: Behörighet till yrkeshögskola.
Studieekonomi / söka CSN: Ja
Studietakt: 100% – varav ca 70% skolförlagd, ca 20% distans samt 10% praktik,  alt. arbete. Ca 20 tim lektionstid/vecka.
Kursintyg: Kursintyg erhålls efter avslutad utbildning där det framgår vilka kunskaper och kompetenser som deltagaren förvärvat under kursen.
Examinationer: Godkänt deltagande på lektion samt inlämnande av uppgifter och genomförande av gruppexaminationer.
Bedömningsgrader: Varje moment bedöms, för att efter avslutad utbildning sammanfattas och skriftligt ges i omdömena: Underkänd eller Godkänd.
Servicekostnader: 950kr/termin, avser kurslitteratur

Ansök senast 16 augusti!!

Ansökan görs via intresseanmälan:  https://forms.gle/tLmKJzEyAH64p5Pc8

Du blir kontaktad av kursansvarig för en personlig intervju i början av augusti. Inför personlig intervju behöver du uppvisa behörighet i form av Gymnasiebetyg eller motsvarande.

Välkommen med din intresseanmälan!

För mer info kontakta Linda på 070-226 7027
http://www.birkagarden.fhsk.se/yrkeskurser/behandlingsassistent/

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar