Frukostseminarium 18 november – Birkagården

VÄLKOMNA NU PÅ FREDAG!  Dörröppnare till viktiga samtal – om psykisk hälsa och ohälsa

Kom till Birkagården 18 november – och ta del av två kvinnors berättelser! De har på olika sätt valt att dela med sig av sin histora och erfarenhet. Ämnen som berör och tål att resonera kring….

– Välkomna!

Johanna Södermark tar oss med på en resa där vi får ta del av annorlunda perspektiv kring bipolaritet, psykisk hälsa och psykisk ohälsa. Vi får följa med i tankegångar som belyser det friska, levandegörande och kreativa i det som synes sjukt eller obegripligt för en utomstående. Johanna berättar också om trauma, regression och utsatthet och vikten av tillitsfull och trygg anknytning. Hon använder i sin föreläsning både egna sånger, bildspel och teorier kring symbolisering och olika tillstånd av perception/medvetande. Den bipolära situationen sätts in i ett existentiellt och andligt perspektiv.

Eva Edberg har nyligen kommit ut med boken ”Det ordnar sig, det ordnar sig” – en barn och ungdomsbok som skildrar en 9-årig flickas liv som fosterbarn, med en alkoholiserad pappa och en mamma som led av psykisk ohälsa. Hon valde att skriva för barn om sina egna erfarenheter av att vara placerad i familjehem.
Boken är självbiografisk men satt i en fiktiv berättarmiljö.

Den finns till försäljning under seminariet med möjlighet till signering!

 

Samverkangruppens frukostseminarier är öppna för alla!

Förutom själva föreläsningen ges tid till nätverkande innan med en gemensam enkel frukost, och tid till reflektion efter.

 

När: Fredagen 18 november

Var: Birkagården, Karlbergsvägen 86 Stockholm

Tid: 7.30-8 enkel frukost

8-10 föreläsning och reflektion

Investering: 50 kr (swish/kort/kontant)

 

Anmälan: info@samverkangruppen.se, ange namn och ev. allergier!

 

Varmt välkomna!!

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar