Frukostseminarium – fredag 22/4 – Somatic Experiencing!

Somatic Experiencing är en metod som effektivt löser upp låsningar i nervsystemet orsakat av trauma.
Trauma är en överbelastning i systemet då resurserna inte räcker till för att möta utmaningarna. Det kan gälla chocktrauman och olika typer av övergrepp, men även utvecklingstrauman och bristande anknytning formar våra nervsystem redan när vi är små.
Genom att lyssna till kroppens egna signaler och möta dem med värme och empati kan vi börja undersöka vad den behöver för att återreglera sig. Om vi fullföljer de outlösta stressresponserna kan den låsta energin frigöras och nervsystemet återreglera och organisera sig. Därigenom skapas nya möjligheter att förändra djupa överlevnadsmönster och beroenden som skapats tidigt i livet.
Metoden bygger helt på den senaste forskningen kring nervsystemets funktion, medreglering och medveten närvaro. Behandlingsmetoden har utvecklats av Peter Levine, PhD i Psykologi & Medicinsk Biofysiologi, som har forskat och arbetat med stress och trauma under de senaste 40 åren. Han har också samarbetat med andra forskare som Bessel van der Kolk och Robert Scaer. De senaste åren har också Stephen Porges Polyvagal Theory påverkat utvecklingen av Somatic Experiencing®.

Enkel frukost serveras 7.30-8.00
Seminarium och reflektion 8.00-10.00

Pris: 50kr på plats – kontant eller kort/swish
Anmälan: Via Facebook, eller info@samverkangruppen.se

Ange namn på deltagare!

Privatpersoner är givetvis också välkomna – våra seminarier är öppna för alla!

Varmt välkomna!

Föreläsare:
Eva Charlotte Jonzon – beteendevetare och coach, med en doktorsexamen från Karolinska Institutet inom Psykosocial medicin. Hennes specialitet är stress och trauma med fokus på sexuella övergrepp mot barn. Hon har de senaste 10 åren arbetat praktiskt som lärare och coach med människor från olika utsatta grupper, såsom flyktingar, före detta missbrukare och kriminella, ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser och arbetslösa. Idag arbetar hon med traumatiserade barn på ett HVB-hem, föreläser samt tar emot egna klienter.

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar