ICHING – Rörelsens bok

Workshop med Torbjörn Fjellström 22-24 april i Samverkangruppens lokaler på Birkagården, Karlbergsvägen 86B, 4tr

I Ching är utan tvivel en av världens äldsta böcker, även om dess första upphovsman, kejasaren Fu Hsi, inte gjorde hela boken. Han producerade de åtta Ba Gua eller ’trigrammen’ och de sextiofyra hexagrammen, också kallade Ba Gua, – hans arrangemang kallas för ’urhimlaföljden’ och står för idén om världen eller kosmos.
Först ett par tusen år senare, omkring 1100 f.Kr. gjorde King Wen ett annat arrangemang, den sk efterhimlaföljden där varje hexagram fick ett namn, innehåll och en tolkning. Ca femtio år senare gjorde King Wens son, hertigen av Chou, en tolkning av varje linje i hexagrammet, utifrån faderns grundtema.

Statsfilosofen Kon Fu Tse eller Confucius (död 479 f.Kr) vidareutvecklade I och producerade bl.a de sk tio vingarna som innebär en uppdelning i tio delar av varje hexagram, – bestående av grundtext och kommentarer. Med hjälp av de tio vingarna ’flyger’ I!  – heter det.

Boken består av 64 kapitel, epistlar eller avdelningar som var och en är fyllda av antik, andlig visdom. Dessutom utgör I Ching ett orakel, förmodligen det mest exakta i världen jämfört med t.ex astrologi, Tarot m.fl. prediktionsinstrument. Livet handlar till stor del om att vara förutseende och förbereda sig och därtill kan I vara till mycket god hjälp, eftersom man s.a.s kan tala till Boken och få svar. I Ching är också grundad på de tre krafterna ’jordisk’, ’mänsklig’ och ’himmelsk’ eller våra från vedas hämtade tre guṇas,- tamas, rajas och sattva. I taoistiska sammanhang kallas dessa krafter för yin resp yang medan rörelsen mellan dessa betecknar dynamiken mellan yin & yang.

Det mesta av kinesisk medicin, akupunktur, Feng Shui, Mah Yongg mm har sina rötter i I Ching.

Torbjörn Fjellström håller i denna kurs på FUN. TF har studerat I sedan 1972 via de flesta av de engelska översättningar som finns. I Ching kan studeras vid olika universitet världen över, kanske mest i USA, men (givetvis) inte i Sverige. Mao Tse Tung försökte på många sätt utplåna Kinas äldre, och naturligtvis överlägsnare, bokskatter.

En av de bästa översättningarna genomfördes av Mästaren Alfred Huang som satt fängslad 22 år under värsta Mao-epoken. Hans bok heter ’The Complete I Ching’ (1998) och åtföjldes två år senare av ’The Numerology of I Ching’. Av de hundratals skolor och tusentals kommentarer som finns, kan alla samlas under två stora skolor. Den ena kallas ’Moral- och Etik-skolan’, och handlar om hur man ska förstå I Ching. Den relateras till Kon FU Tse. Den andra skolan kallas för ’Symbol- och Sifferskolan’, och behandlar linjernas strukturer och relationer samt numerologin. Den kallas också för Taoistskolan.

’The Complete I Ching’ bygger på ’Moral- och Etik-skolan’, medan ’The Numerology of I Ching’ bygger på Taoistskolan. Skolorna är bror och syster till varandra och Alfred Huangs böcker är i grunden två böcker om samma bok.

Svenska översättningar av I Ching är dessvärre mer eller mindre vilseledande blandningar av olika skolor.

Den workshop som vi inleder i Samverkangruppens regi syftar till att ge grundläggande kunskaper för att själv gå vidare med denna mycket intressanta och antika, kinesiska urkund. Själv har Torbjörn Fjellström använt ICHING som ’sponsor i programmet’ under många år, – och även som hjälp i författandet av Addiktologiboken.

När: 22-24/4 2022
Fredag: 18-20.30, Lördag 10-17, Söndag 10-13
Var: Birkagården, Karlbergsvägen 86B, 4tr
Investering: 1500 kr.

Fika ingår. Övrig mat tas med/äts ute.
Kök/micro finns att tillgå!

Boken ”The complete I ching” av Alfred Huang, rekommenderas att inhandlas innan workshop.

https://www.adlibris.com/se/bok/the-complete-i-ching—10th-anniversary-edition-9781594773860?gclid=Cj0KCQiAmeKQBhDvARIsAHJ7mF7a4rSKF5J3pGSojZACstaKZsrPt_u1KW9zrN6sQV9bi52NzwdS_v0aApZtEALw_wcB

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar