Mansgrupp startar när läget är lite lugnare….

”Vi män är som isolerade öar som flyter omkring för oss själva”

Att vara man i dagens samhälle är inte lätt.
Vi ska klara av att navigera i gamla och i nya könsroller. Bit ihop och ta det som en man – kontra jämställdhetskravet att vara delaktig, inkännande och empatisk.Vi män har sällan någon vana och träning i att uttrycka tankar, känslor eller behov.För det mesta har vi heller inget forum där vi riskfritt kan prova på att uttrycka oss.

Vi har nu skapat detta forum. Efter många års erfarenhet av olika behandlingsgrupper för män har vi en fungerande modell och miljö för att skapa trygga grupper där vi kan få känna samhörighet och igenkänning i våra problem. Detta är dock ingen behandling utan ett öppet forum där vi i första hand diskuterar, men även arbetar problemorienterat för att stötta var och en i sin process att utveckla sig själv i de områden de önskar.

Exempel på teman: konflikträdsla, att bli pappa, sex & kärlek, dysfunktionella relationer, kommunikationssvårigheter, rädslor och skam, förväntningar på män, maskulinitet/macho.

Gruppen leds av en utbildad samtalsterapeut men bygger på varje individs bidrag.
Vi träffas varannan måndagskväll 18-20 på Birkagården i Stockholm.

Grupp består av minst 4 max 12 deltagare med ett terminsupplägg med ca 10 tillfällen på våren och 10 på hösten men med löpande intagning. Kontakta Samverkangruppen nedan för mer info.

Avgift 3950:-/termin

info@samverkanfruppen.se
070-493 09 64

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar