Addiktologi – läran om bindningar

470.00kr

Inbunden, Svenska, 2010

506 sidor

ISBN: 978-91-6337-298-8

Beskrivning

Att alla goda ting är tre är ett genomgående tema i boken om Addiktologi.

Författaren har med en kombination av studier i österländsk filosofi och psykologi, en psykologexamen i Uppsala samt mer än 40 års klinisk erfarenhet av beroendebehandling arbetat fram boken ”Addiktologi – läran om bindningar

Boken ger oss möjlighet att förstå det komplexa och spännande perspektivet på människans tendens att binda sig tvångsmässigt till bland annat, händelser och beteenden. Med bindning kan menas både det som kan kallas ett beroende av dessa som ger negativa konsekvenser (dysberoende) och det som är sunda beroenden så som det faktum att vi behöver t.ex. mat och sömn för att överleva.

Vi får också möjlighet att lära oss vilka möjligheter som finns att omvandla dessa bindningar till resurser och kunskap för att skapa nya strategier i livet.

Med hjälp av Guna-läran har författaren gjort överskådliga matriser av fenomen inom beroendepersonligheten (kallad den dysberoende, ”Diffe”), uppväxten i en dysfunktionell familj och över känslolivet för en dysberoende. Dessa verktyg kan användas både i utbildning för att få större förståelse för beroendesjukdomen och för den enskilde individen i behandling.

Vi får även möjlighet att läsa om det inre sårade barnet och hur viktigt det inre barnet är för vår utveckling i och ur dysfunktionalitet. I Sverige säger vi ofta ”Vuxna-barnproblematik”, på engelska ”Inner child”.

Utöver detta tas bland annat droglära, kommunikation och grupputveckling upp.

De erfarenheter och det innehåll som finns i boken är ovärderliga och unika. Ingen annanstans har något liknande publicerats och därför finns det mycket att lära av den.

En bok perfekt att arbeta med i grupp för diskussion och reflektion.

Läs gärna boken i omgångar och upptäck den process det väcker i dig och din närhet.

Om författaren

Torbjörn Fjellström är psykolog och 1967 tog han en Licentiatexamen i psykologi, varpå han arbetade fem år inom kriminalvården bland annat som chefspsykolog. 1971 startade han Beteendevetenskapliga Institutet i Vaxholm (-71) som idag heter Samverkangruppen.

Efter kriminalvården var Torbjörn lektor i pedagogik under åtta terminer (1971-74) och vidareutbildade sig under denna tid i gruppterapi samtidigt som han började arbeta som gestaltterapeut (1971).

1975 blev han godkänd handledare av Stockholms gruppterapiförening och påbörjade utbildning av gestaltterapeuter.

I början av 80-talet startade Torbjörn och Helena Fjellström med flera Korpberget, ett av Sveriges första behandlingshem för kemiskt dysberoende. Behandlingen genomfördes enligt 12-stegsfilosofin kombinerad med andra terapeutiska verktyg.

Korpbergets Behandlingscenter drivs fortfarande och hjälper många missbrukare att tillfriskna.

1989 startade Torbjörn Fjellström FUN, Fria Universitetet Norden, som idag utbildat ca 300 addiktologer.

1997 gav han ut Kärlekens Dysberoende och 2009 en helt omskriven Nya Kärlekens Dysberoende.

2005 öppnade han tillsammans med medarbetare Dysberoendekliniken för i första hand sexuellt och/eller kärleksmässigt dysberoende.

Idag är Torbjörn verksam inom Samverkangruppen där han håller utbildningar för blivande addiktologer samt öppna föreläsningar.

Torbjörn Fjellström studerar sanskrit, vedisk och kinesisk filosofi sedan mer än 50 år och har byggt upp Bhajankutirahram i Indien , dit han återvänt varje år under de senaste 30 åren.

Addiktologi – läran om bindningar  Torbjörn Fjellström, inbunden

Pris inklusive porto 470 SEK

Boken finns även i Mp3-form. Se webbutiken.

Kategori Etiketter ,

Addiktologi – läran om bindningar