Addiktologi – läran om bindningar

470.00kr

ATT ALLA GODA (och onda) ting är TRE är ett genomgående tema i detta gedigna verk baserat på djup kunskap och lång erfarenhet. Studier av österländsk filosofi och psykologi i kombination med mer än 40 års klinisk erfarenhet av oräkneliga behandlings- och terapigrupper samt mängder av utbildnings- och handledningsuppdrag, ger i mötet med 12-stegsfilosofin upphov till Addiktologin – läran om bindningar

Torbjörn Fjellström ger oss i detta livsverk möjligheter att förstå det komplexa och spännande perspektivet på människans tendens att binda sig tvångsmässigt vid ting, händelser, beteenden och hennes möjligheter att omvandla defekter och brister till resurser och kunskap.

Man kan betrakta detta verk som en lärobok, ett uppslagsverk eller en guide till beskrivning, förståelse och insikt i människans natur och problem och lösningar på dessa sistnämnda.

Torbjörn Fjellström, lic:ade i psykologi 1967, arbetade fem år inom kriminalvården, bl a som chefspsykolog, startade Beteendevetenskapliga Inst i Vaxholm (-71) som idag heter Samverkangruppen. Efter kriminalvården var han lektor i pedagogik under åtta terminer (1971-74) och vidareutbildade sig under denna tid i gruppterapi samtidigt som han började arbeta som gestaltterapeut (1971). 1975 godkänd handledare av Stholms gruppterapiförening och påbörjade utbildning av gestaltterapeuter, vilket han fortfarande gör, inom ramen för FUN (Fria Universitetet i Norden) som en del av addiktologträningen. Startade, med Helena m fl Korpberget i början av 80-talet som ett av Sveriges första behandlingshem för kemiskt dysberoende, enligt 12-stegsfilosofin samordnad med andra terapeutiska verktyg. Korpbergets Behandlingscenter markerar fortfarande sin plats på kartan över smultronställen för tillfrisknande missbrukare. 1989 startade Torbjörn Fjellström FUN som idag utbildat ca 300 addiktologer , huvudsakligen vid Rosgarns Kursgård. 1997 gav han ut Kärlekens Dysberoende och 2009 en helt omskriven Nya Kärlekens Dysberoende. 2005 öppnade han tillsammans med medarbetare Dysberoendekliniken för i första hand sexuellt och/eller kärleksmässigt dysberoende.

Torbjörn Fjellström studerar sanskrit, vedisk och kinesisk filosofi sedan mer än 50 år och har byggt upp det sk Bhajankutirahram i Indien , dit han återvänt varje år under de senaste 30 åren.

Torbjörn har 8 barn och, hittills 13 barnbarn.

 

Addiktologi – läran om bindningar, T. Fjellström, inbunden
Pris inklusive porto 470SEK

Boken finns även i Mp3-form. Se webbutiken.

Kategori:

Beskrivning

ATT ALLA GODA (och onda) ting är TRE är ett genomgående tema i detta gedigna verk baserat på djup kunskap och lång erfarenhet. Studier av österländsk filosofi och psykologi i kombination med mer än 40 års klinisk erfarenhet av oräkneliga behandlings- och terapigrupper samt mängder av utbildnings- och handledningsuppdrag, ger i mötet med 12-stegsfilosofin upphov till Addiktologin – läran om bindningar

Torbjörn Fjellström ger oss i detta livsverk möjligheter att förstå det komplexa och spännande perspektivet på människans tendens att binda sig tvångsmässigt vid ting, händelser, beteenden och hennes möjligheter att omvandla defekter och brister till resurser och kunskap.

Man kan betrakta detta verk som en lärobok, ett uppslagsverk eller en guide till beskrivning, förståelse och insikt i människans natur och problem och lösningar på dessa sistnämnda.

Torbjörn Fjellström, lic:ade i psykologi 1967, arbetade fem år inom kriminalvården, bl a som chefspsykolog, startade Beteendevetenskapliga Inst i Vaxholm (-71) som idag heter Samverkangruppen. Efter kriminalvården var han lektor i pedagogik under åtta terminer (1971-74) och vidareutbildade sig under denna tid i gruppterapi samtidigt som han började arbeta som gestaltterapeut (1971). 1975 godkänd handledare av Stholms gruppterapiförening och påbörjade utbildning av gestaltterapeuter, vilket han fortfarande gör, inom ramen för FUN (Fria Universitetet i Norden) som en del av addiktologträningen. Startade, med Helena m fl Korpberget i början av 80-talet som ett av Sveriges första behandlingshem för kemiskt dysberoende, enligt 12-stegsfilosofin samordnad med andra terapeutiska verktyg. Korpbergets Behandlingscenter markerar fortfarande sin plats på kartan över smultronställen för tillfrisknande missbrukare. 1989 startade Torbjörn Fjellström FUN som idag utbildat ca 300 addiktologer , huvudsakligen vid Rosgarns Kursgård. 1997 gav han ut Kärlekens Dysberoende och 2009 en helt omskriven Nya Kärlekens Dysberoende. 2005 öppnade han tillsammans med medarbetare Dysberoendekliniken för i första hand sexuellt och/eller kärleksmässigt dysberoende.

Torbjörn Fjellström studerar sanskrit, vedisk och kinesisk filosofi sedan mer än 50 år och har byggt upp det sk Bhajankutirahram i Indien , dit han återvänt varje år under de senaste 30 åren.

Torbjörn har 8 barn och, hittills 13 barnbarn.

 

Addiktologi – läran om bindningar, T. Fjellström, inbunden
Pris inklusive porto 470SEK

Boken finns även i Mp3-form. Se webbutiken.

Mer information

Bok/MP3

Inbunden bok, MP3