Kostnadsfria Zoomträffar under hösten

För dig som arbetar inom beroende, traumabearbetning eller för dig som är intresserad av ämnet. Tid: Fredagar 8.30-9.30 1/9- FUN – en utbildning som är en personlig resa. 8/9 – Sexmissbrukets olika former 15/9 – Kan man knarka på allt? 29/9 – Nätverksträff 20/10 – Eftervård som fungerar på hemmaplan 27/10 – Helande terapi 3/11 […]

Anhörigintensiv 19-21 Maj!

Att vara anhörig till en beroendeperson skapar stor smärta, förvirring, tillitsbrist och förtvivlan. Vilka reaktioner man får är individuellt och beror mycket på tidigare erfarenheter, personlighet och känslighet. Vi hjälper dig genom att bland annat: • ge dig kunskap om beroendesjukdomen • ge dig svar på dina frågor och förståelse för dina reaktioner • hjälpa dig […]

Frukostseminarium 14/6: Trauma & Dissociation

Medkänsla och hopp – om frihet från trauma och dissociation! En svårt traumatiserad människa är ofta oerhört snabb med att klandra sig själv. Den inre kritikern är sträng och dömande, självkänslan extremt svag. Hårda, snabba, förkastande, ofta hånfulla, ständigt kritiserande tankar styr och förgör nästan alla möjligheter till positiva upplevelser eller möten med andra människor. […]

Höstens kalendarium uppdaterat!

Kalendarium VT/HT 2018 Addiktologiutbildning: 17-19 september, GK47ws1, Domarudden, Grundkursstart! 14-16 november, GK56ws6, Domarudden, Grundkursavslut! 19-21 november, MK47ws6, Domarudden, Metodavslut! 28-30 november, MK48ws4, Domarudden, Etik & Kommunikation 11-13 december, GK57ws2, Villa Fridhem, Diffe/Dysberoende, Sjukdomsbegreppet Gestalt- Dröm och Traumabearbetningsutbildning : 7-9 november, Domarudden, Andreas Fjellström Kriscoachutbildning Villa Fridhem, Härnösand: 16-18 nov 2018 , ws 1, Helhet & Pusselbitar, Hållbara […]

Anhörigintensiv

Att vara anhörig till en beroendeperson skapar stor smärta, förvirring, tillitsbrist och förtvivlan. Vilka reaktioner man får är individuellt och beror mycket på tidigare erfarenheter, personlighet och känslighet. Vi hjälper dig genom att bland annat: • ge dig kunskap om beroendesjukdomen • ge dig svar på dina frågor och förståelse för dina reaktioner • hjälpa […]

Frukostseminarium – fredag 22/4 – Somatic Experiencing!

Somatic Experiencing är en metod som effektivt löser upp låsningar i nervsystemet orsakat av trauma. Trauma är en överbelastning i systemet då resurserna inte räcker till för att möta utmaningarna. Det kan gälla chocktrauman och olika typer av övergrepp, men även utvecklingstrauman och bristande anknytning formar våra nervsystem redan när vi är små. Genom att […]