Zoomträff om Sex- och Porrmissbruk!

Vi har under våren ett antal gratis föreläsningar.Nu har vi på fredag ett om beroende och mer specifikt om sex- och porrberoende. Vi ser fram mot ett fritt samtal, men frågeställningar som vi kommer beröra är följande: – Hur kan ett beroende uppstå?– Vad är orsakerna till att vi blir beroende?– Vad blir konsekvenserna?– Hur […]

Parhelg 21-23 april

Har ni problem i er relation? Finns det misstänksamhet, tillitsbrist eller oro för din partner eller har ni helt enkelt svårt att kommunicera? Vi erbjuder ett tillfälle att gå på djupet i er relation! Ni får möjlighet att med hjälp av våra addiologiska metoder och ett holistiskt synsätt, arbeta med er relation på ett nytt sätt.  Den 21-23 april på Birkagården i Stockholm möts vi för att […]