Parhelg 27-29 oktober

Har ni problem i er relation? Finns det misstänksamhet, tillitsbrist eller oro för din partner eller har ni helt enkelt svårt att kommunicera? Vi erbjuder ett tillfälle att gå på djupet i er relation! Ni får möjlighet att med hjälp av våra addiologiska metoder och ett holistiskt synsätt, arbeta med er relation på ett nytt sätt.  Den 27-29 okt på Birkagården i Stockholm möts vi för att […]

Nätverksträff via Zoom på fred 29 sep

Vi har under vårens zoom-träffar fångat upp signaler från flera håll på behov av nätverk/forum/samverkan.Det ligger även i linje med vår mission och vision på Samverkangruppen. Vi vill därmed bjuda in till ett första möte – via zoom – och utforska var dessa signaler tar oss! Denna inbjudan går ut till alla som vi vet […]

Zoomträff om Sex- och Kärleksberoende!

Välkommen på zoomträff fredag 8 sep med tema:  Sex- och kärleksberoende Sex- och Kärleksberoende är ett samlingsbegrepp. Vi ser detta som ett träd med många grenar. Stammen är beroendesjudomen men uttrycken kan variera stort från ett ganska luddigt relationsbeteende till harcore porrmissbruk. Det gemensamma är distraktionen/smärlindringen/flykten från oss själva. Vi på Samverkangruppen har benämnt detta […]

Zoomträff om ”VuxenBarn” problematik

Nu på fredag 31 mars kl 08:30 har vi en Zoomträff om det vi kallar Vuxna Barn. Forskning visar att personer som vuxit upp i dysfunktionella miljöer kan utveckla olika personlighets- och beteendeproblem långt upp i vuxen ålder. Exempel på detta kan vara – beroende– medberoende/anhörigproblematik– relationsproblem– utbrändhet– adhd– ångest– kronisk sjukdom– psykisk sjukdom Barn […]