Förvandlingens bok – I Ching Workshop 26-28 april

Förvandlingarnas bok eller I Ching (易经; 易經; Yìjīng) eller Zhou Yi, 周易, är det äldsta verket i klassisk kinesisk litteratur.  

I Ching är utan tvivel en av världens äldsta böcker, även om dess första upphovsman, kejasaren Fu Hsi, inte gjorde hela boken. Han producerade de åtta Ba Gua eller ”trigrammen” och de sextiofyra hexagrammen, också kallade Ba Gua, – hans arrangemang kallas för ”urhimlaföljden” och står för idén om världen eller kosmos.

Boken har använts – och används fortfarande – som ett orakel där man med hjälp av mynt eller stickor åstadkommer slumpmässiga kombinationer av streck som tillsammans bildar ett hexagram. Olika hexagram finns sedan beskrivna i boken.

Ända sedan Konfucius tid har I Ching också använts som en allmän visdomsbok, som har ansetts förklara stort och smått i världen. Genom sin spridning bildade boken en gemensam referensram för intellektuella över hela Ostasien. I sådana sammanhang var det framför allt bokens beskrivningar av vad som uppfattades som grundläggande kosmiska principer som var intressanta, snarare än boken som simpel spådomsmanual.

Boken består av 64 kapitel, epistlar eller avdelningar som var och en är fyllda av antik, andlig visdom. Dessutom utgör I Ching ett orakel, förmodligen det mest exakta i världen jämfört med t.ex astrologi, Tarot m.fl. prediktionsinstrument. Livet handlar till stor del om att vara förutseende och förbereda sig och därtill kan I vara till mycket god hjälp, eftersom man s.a.s kan tala till Boken och få svar. I Ching är också grundad på de tre krafterna ’jordisk’, ’mänsklig’ och ’himmelsk’ eller våra från vedas hämtade tre guṇas,- tamas, rajas och sattva. I taoistiska sammanhang kallas dessa krafter för yin resp yang medan rörelsen mellan dessa betecknar dynamiken mellan yin & yang.

Det mesta av kinesisk medicin, akupunktur, Feng Shui, Mah Yongg mm har sina rötter i I Ching.

Torbjörn Fjellström håller i denna kurs. TF har studerat I sedan 1972 via de flesta av de engelska översättningar som finns. I Ching kan studeras vid olika universitet världen över, kanske mest i USA, men (givetvis) inte i Sverige. Mao Tse Tung försökte på många sätt utplåna Kinas äldre, och naturligtvis överlägsnare, bokskatter.

En av de bästa översättningarna genomfördes av Mästaren Alfred Huang som satt fängslad 22 år under värsta Mao-epoken. Hans bok heter ’The Complete I Ching’ (1998) och åtföjldes två år senare av ’The Numerology of I Ching’. Av de hundratals skolor och tusentals kommentarer som finns, kan alla samlas under två stora skolor. Den ena kallas ’Moral- och Etik-skolan’, och handlar om hur man ska förstå I Ching. Den relateras till Kon FU Tse. Den andra skolan kallas för ’Symbol- och Sifferskolan’, och behandlar linjernas strukturer och relationer samt numerologin. Den kallas också för Taoistskolan.

’The Complete I Ching’ bygger på ’Moral- och Etik-skolan’, medan ’The Numerology of I Ching’ bygger på Taoistskolan. Skolorna är bror och syster till varandra och Alfred Huangs böcker är i grunden två böcker om samma bok.

Den workshop syftar till att ge grundläggande kunskaper för att själv gå vidare med denna mycket intressanta och antika, kinesiska urkund. Själv har Torbjörn Fjellström använt I Ching som ”sponsor” i programmet’ under många år, – och även som hjälp i författandet av Addiktologiboken.

Förkunskaper är inte nödvändiga, tillräckliga kunskaper i engelska däremot en fördel.
Endast 1900:- för hela helgen.

För mer info maila info@samverkangruppen.se eller ring 070-226 70 27

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar