Behandlingsassistent med addiktologisk inriktning på Folkhögskola

Vi erbjuder en unik utbildning för dig som: – vill arbeta med beroendeproblematik, med att guida människor i tillfriskande, eller som redan arbetar inom området men behöver en formell utbildning och vill fördjupa din kunskap – vill fördjupa din förståelse för grupprocesser samt att utveckla självmedvetenhet – arbetar inom socialt arbete idag och vill/behöver vidareutbilda […]