Veckans Reflektion 18

Veckans reflektion handlar om skillnaden mellan skuld och skam. I en förenklad modell kan vi dela upp skuld och skam så här: Skammens funktion är sund i grunden, då den visar oss om vi går över våra egna moraliska gränser. Då gör den ”sitt jobb” så vi reagerar och reflekterar över en given situation. Om […]

Intensivvecka för dig som vuxit upp i en dysfunktionell familj 20-24 nov

Välkommen till vår terapivecka som även kalla Vuxna Barn vecka. Stöter du på hinder i livet? Är du påverkad av trauman eller upplevelser du inte kan komma igenom själv? Har du känslan av att du står still i din utveckling ibland? Forskning visar att personer som vuxit upp i dysfunktionella miljöer kan utveckla olika personlighets- […]

Helande terapi – Zoomträff på fredag 27 okt

Samverkangruppen har i över 30 år arbetat med terapi för att hela människor.Vi jobbar integrerande med trauman, känslomässiga låsningar, överlevnadstrategier, fobier och fördjupande av medvetande, här och nu. Är du intresserad av att veta mer för egen räkning eller för klienters räkning? Varmt Välkommen!  Visa mindre

Grupp för kvinnor med relationsproblem startar tors 1 september

Ett samarbete mellan Samverkangruppen och Addaway – Hannah Meyer Sjöblom Jag, Hannah Meyer Sjöblom, jobbar med kvinnor och deras relationer. Kvinnor som har något av följande problem: upplever sig sitta fast i lågt mående, låg självkänsla, hamnar i destruktiva relationer, svårt att hitta någon som känns rätt, överanpassar sig i relationer, rädd för att bli övergiven, […]

Dra ut taggen – fri från övergrepp

Vad erbjuder vi? Denna serie gruppträffar vänder sig till dig som varit utsatt för sexuella övergrepp någon gångunder ditt liv, och som önskar frigöra sig från detta. Under 24 veckor genomgår du ett program med 12 teman, med syftet att öka medvetenhet ochsätta ord på det du varit med om, i ett tryggt forum, tillsammans […]

Dra ut taggen

Samverkangruppen startar nu en ny grupp som riktar sig mot kvinnor som varit utsatta för sexuella övergrepp. Vi kallar den  ”Dra ut taggen” NU tar vi nästa steg – med unika vinklingar och verktyg drar vi igång en behandlingsgrupp med en problematik som grundar sig i sexuella övergrepp av olika slag. Bryt isoleringen och tystnaden […]