Frukostseminarium

Det finns behov av att sprida och dela information inom ämnet beroende!

Enligt en nationell kartläggning gjord av STAD 2014, har ca 6 procent av Sveriges vuxna befolkning ett alkoholmissbruk.
Om man därpå lägger till andra former av beroende – såsom narkotika, läkemedel, arbete, sex, mat, relationer, spel.. – och lägger till de som lever som nära anhörig eller vän till någon med beroende – kan man säga att vi i stort sett alla berörs. På ett eller annat sätt.

Sedan 2015 erbjuder vi frukostseminarier inom ämnet addiktologi – allt ifrån beroendetillståndet i sig, hur det tar sig uttryck och uppstår, hur man kan bedriva behandling – men även närbesläktade ämnen som sorg, trauma, anknytningsstörningar, skam etc.
Dessa riktar sig till alla som har ett intresse – både privatpersoner och yrkesverksamma.

I samband med seminariet serverar vi en enkel frukost, möjlighet ges till nätverk!

Vi avslutar seminariet med en reflektionsrunda där deltagarna får möjlighet att dela med sig av vad som väcktes och blev angeläget.

Önskar du få inbjudan till dessa frukostseminarier?

Anslut dig till vårt NYHETSBREV!

Har du förslag på föreläsare, eller ämnen? Hör av dig till oss!

Vi håller dessa seminarier på Birkagården i Stockholm