Frukostseminarium 24 mars; MI

Varmt välkommen fredag 24 mars, där du får en inblick i vad MI-metoden innebär! MI är först och främst samtal om förändring. Motiverande Samtal. Det kan vara korta samtal eller längre, men alltid samarbetsinriktade samtal – med det primära målet att stärka personens egen motivation till förändring. Denna metod används idag i många olika behandlingssammanhang och är rekommenderat av socialtjänsten. Vi tycker […]

Addiktologi i P4 Radio Stockholm

  Linda Norgren gästar P4 Radio Stockholm och Henrik Olsson 29 december, kort information kring Addiktologi och Samverkangruppen. Lyssna här!

Beroendedagen 2016

15 september var det dags igen – den årligen återkommande Beroendedagen som hålls i Stockholm. Intressanta föreläsare, utställare och besökare från hela landet som kommer i kontakt med beroende och missbruksproblematik. Samverkangruppen var på plats för att presentera vad vi erbjuder! Stort intresse över framförallt Sex- och Kärleksberoende – hur pratar man om detta?? Hur […]